Občanské právo je poslední dobou předmětem mnoha změn, některé jsou k lepšímu, některé spíše nezdařeným experimentem. 

Už zavedení nových výrazů do zákona je mnohdy matoucí a vede k výkladovým potížím. Mnohé nepovedené změny se snaží napravit a vyjasnit judikatura Nejvyššího soudu, bez její znalosti je dnes téměř nemožné uspět. 

V oblasti rodinného práva se snažíme, pokud je to jen trochu možné, dovést rozhádané strany k vzájemně výhodné dohodě. Jsme přesvědčeni, že konflikty v rodině by se měly řešit co nejméně "úředně". Ze zkušenosti víme, že každý soudce, až na naprosté výjimky, raději schválí dohodu, než aby musel určovat pravidla.

Je "střídavka" dobrá cesta? 
Co když rodič brání druhému rodiči ve styku s dítětem?
Jak provést majetkové vypořádání ještě před rozvodem? A po rozvodu?

To je pouze malá prezentace otázek, které jsou často k řešení. A se kterými nabízíme pomoc.

Jako členka Unie rodinných advokátů mám velkou výhodu - nové poznatky, rozhodnutí vyšších soudů, tedy judikaturu mám plně k dispozici. Mám tedy přehled o způsobu rozhodování soudů na vyšší úrovni.

Rovněž na školeních pořádaných Unií lze prodiskutovat spoustu otázek a hledat na ně odpovědi, diskutovat s dětskými psychology apod. To je obrovská výhoda, protože roztříštěnost rozhodnutí v rodinném právu je tak velká, jako snad v žádném jiném soudním oboru.

Pomáhat obyčejným lidem v nesnázích je naše priorita.
Proto se stále vzděláváme.

Víte, že v současné době je předmětem diskuzí míra účasti dítěte na rozhodování o svém osudu a budoucnosti?
Nebo zachování zásady dobrých mravů ve vztahu k výživnému?
A spousta dalších ... 

Jak to děláme?

  • jednáme za vás s protistranou
  • hledáme možnost mimosoudního vyřízení sporu, neboť je to pro vás vždy rychlejší, lacinější a méně stresující
  • připravíme všechny potřebné listiny
  • zastoupíme vás před soudy a jinými úřady
  • klienta nikdy nehodnotíme

Co pro Vás zajistíme?

  • poskytneme vám úplné a správné informace v dané věci
  • navrhneme reálné smírné řešení
  • pokud je dohoda vyloučená, připravíme potřebné soudní či obdobné návrhy
  • v řízení vás kvalifikovaně zastoupíme
OZVĚTE SE NÁM

777 857 870

ivana_seifertova-kruh