Vysvětlíme si jaká je podstata exekuce, co znamená pojem ,,exekuční titul“, kdo jsou účastníci řízení.