Oddlužení - změny exekučního řádu, týkající se manželů

Oddlužení - změny exekučního řádu, týkající se manželů

1.července 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 139/2015, a zároveň byly schváleny legislativní změny občanského soudního řádu a exekučního rádu, jejichž účinnost lze s největší pravděpodobností očekávat k 1.9.2015 nebo 1.10.2015.

K těm nejdůležitějším změnám, které jsou účinné od 01.07.2015 patří, že :

  • Bez dalšího se ruší exekuce srážkami ze mzdy manžela dlužníka.  Rovněž by nemělo být postihováno ani penzijní připojištění. Postižení účtu manžela povinného se zužuje pouze na polovičku zůstatku ke dni doručení exekučního příkazu bance.
  • Nově bude přihlíženo k zúžení společného jmění manželů.  Exekutor musí před vydáním exekučního příkazu na majetek ve společném jmění manželů nejprve nahlédnout do seznamu listin o manželském majetkovém režimu, vedeném Notářskou komorou (zda nedošlo k zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů rozhodnutím soudu, nebo třeba na základě uzavřené smlouvy). Pokud však vznikl dluh ještě před zanesením změny majetkového režimu manželů do Seznamu listin, úpravě majetkového režimu manželů se při vymáhání takového dluhu nepřihlíží.

Další důležitou změnou je zrušení exekutorského zástavního práva, jakožto jednoho ze způsobů provedení exekuce. Exekutorské zástavní právo tedy nebude moci exekutor od 01.07.2015 zřídit. Místo něj toto zástavní právo zřizuje návrhem věřitel, prostřednictvím vkladového řízení na katastru nemovitostí.